Lacný internet v Turecku a v iných krajinách. Predplatené mobilné dáta eSIM (internet eSIM) na cesty do zahraničiaCestujete do zahraničia s jedným z najnovších smartfónov? Možno už podporuje technológiu eSIM? Prezerajte si eSIM internet na cestách v zahraničí bez obáv z účtov za dátový roaming!

Na používanie mobilných dát eSIM si nemusíte kupovať miestnu kartu SIM. 

Objednajte si lacný eSIM internet pre Turecko alebo pre iné krajiny online v internetovom obchode MoreMins. Nainštalujte si ju podľa pokynov MoreMins.

Používajte mobilné dáta eSIM (eSIM internet) so zariadením podľa vlastného výberu - smartfónom, počítačom, tabletom.

Pozrite si ceny eSIM internetu MoreMins v internetovom obchode MoreMins alebo v blízkosti Sadzobníka.

Viac informácií o mobilných dátach eSIM nájdete tu.

Internet eSIM pre Turecko a pre iné krajiny je oveľa bezpečnejší a rýchlejší ako verejné Wi-Fi.

Je tiež oveľa lacnejšie ako dátový roaming poskytovaný mobilným operátorom pri cestách do zahraničia. 

Mobilné dáta eSIM (internet eSIM) môžete používať na:

Objednajte si eSIM internet v internetovom obchode MoreMins (kliknite na "Prihlásenie alebo registrácia" v menu) už teraz. Aktivujte si ho do 1 roka.


---


Cheap internet in Turkey and in other countries. eSIM mobile data (eSIM internet) for travelling abroad


Travelling abroad with one of the latest smartphones? Maybe it already supports eSIM technology? Browse eSIM internet while travelling abroad without worrying about data roaming bills!

You do not need to buy local SIM card to use eSIM mobile data. 

Order cheap eSIM internet for Turkey or for other countries online on MoreMins website shop. Install it according to MoreMins instructions.

Use eSIM mobile data (eSIM internet) with a device of your choice - smartphone, computer, tablet.

Check MoreMins eSIM internet prices on MoreMins website shop or near the Rates.

Read more about eSIM mobile data here.

eSIM internet for Turkey and for other countries is much safer and faster than public Wi-Fi.

It is also much cheaper than data roaming provided by your mobile operator for travelling abroad. 

Use eSIM mobile data (eSIM internet) for:

Order eSIM internet in MoreMins website shop (click 'Login or Register' in the menu) now. Activate it within 1 year.