Levný internet v Turecku a v dalších zemích. eSIM mobilní data (eSIM internet) pro cesty do zahraničí


Cestujete do zahraničí s některým z nejnovějších smartphonů? Možná již podporuje technologii eSIM? Prohlížejte si internet přes eSIM na cestách v zahraničí bez obav z účtů za datový roaming!

K používání mobilních dat eSIM si nemusíte kupovat místní SIM kartu. 

Objednejte si levný eSIM internet pro Turecko nebo pro jiné země online v internetovém obchodě MoreMins. Nainstalujte si ji podle pokynů MoreMins.

Používejte mobilní data eSIM (eSIM internet) se zařízením podle vlastního výběru - chytrým telefonem, počítačem, tabletem.

Podívejte se na ceny eSIM internetu MoreMins v internetovém obchodě MoreMins nebo u Sazby.

Více informací o mobilních datech eSIM najdete zde.

Mobilní data eSIM pro Turecko a další země jsou mnohem bezpečnější a rychlejší než veřejná Wi-Fi.

Je také mnohem levnější než datový roaming poskytovaný mobilním operátorem při cestách do zahraničí. 

Mobilní data eSIM (internet eSIM) můžete používat pro:

Objednejte si eSIM internet v internetovém obchodě MoreMins (klikněte na "Přihlásit se nebo registrovat" v menu) hned teď. Aktivujte si ho do 1 roku.

---


Cheap internet in Turkey and in other countries. eSIM mobile data (eSIM internet) for travelling abroad


Travelling abroad with one of the latest smartphones? Maybe it already supports eSIM technology? Browse eSIM internet while travelling abroad without worrying about data roaming bills!

You do not need to buy local SIM card to use eSIM mobile data. 

Order cheap eSIM internet for Turkey or for other countries online on MoreMins website shop. Install it according to MoreMins instructions.

Use eSIM mobile data (eSIM internet) with a device of your choice - smartphone, computer, tablet.

Check MoreMins eSIM internet prices on MoreMins website shop or near the Rates.

Read more about eSIM mobile data here.

eSIM mobile data for Turkey and for other countries is much safer and faster than public Wi-Fi.

It is also much cheaper than data roaming provided by your mobile operator for travelling abroad. 

Use eSIM mobile data (eSIM internet) for:

Order eSIM internet in MoreMins website shop (click 'Login or Register' in the menu) now. Activate it within 1 year.